เหรียญตรา Machine Hunt
SWING ACE
เลเวล 4, 400 XP
ปลดล็อค 5 พ.ค. 2018 @ 1:23pm
IRONMADE
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
BLAST
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
RAILGUN
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
HEAVYFIRE
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
DAWN
5 จาก 5 ในชุดที่ 1