GuardianDevil
Bulka "Devil"   Perm', Russian Federation
 
 
H̷͈̮͙̽̓͋̾é̴̺̠̔̓l̷̡̼̇̀͠l̴͈̟̠͔͊o̶̹̩̹̎͂̕͜͠,̴̫̝̞̬̑͂̒͑I̷̢̩͆̌̇f̵̨̟̔ ̶̦̌̉y̶̧͐͑̕o̷̰͒u̵̯̥̒̄ ̶̢̭͚͆ḻ̷̰̖͇͂̓̄i̴̞͈̱̙̽͋̀͠k̵̝̏͛̆̋e̷̢̪͎͚͑͋d̶̝̯̈̄̏ ̶̟͝m̸͎̺̆̉̂͘y̸̰͓̒̂͆́ ̸͖̼̮̫̐͑p̴͙̫̉̑̃̀͜ṛ̵͉̙̓̒o̶͚̥͌̐͊̚ͅf̶̐̂̆̚͜i̶̛̯̭̜̦̓̂̍ḷ̷͔̒͆͂ḛ̴̃̎̏͝ ۞
̷̠̼̬̗̈́̽̂P̷̗̈̐̈́͝ḷ̸̳̅͋̓ę̵̌å̶͓͉̺̓s̷̖͔̗̼̎̏e̷̪͗̅:̷̡̠͈̔͛̉̚p̷͂̽̓̈́ͅ ̷͈̺̖͚̿͗ ̷̨̺̯̤̎̓̈͐ ̸̠͖̝͋
Put me
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy:
:Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::NZA2_Pentagram::Spidy::NZA2_Pentagram::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::Spidy::NZA2_Pentagram:
Currently Offline
Last Online 9 days ago
1 VAC ban on record | Info
65 day(s) since last ban
Artwork Showcase
Hello!
1
This is my profile
:bluejewel::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::heart_me::heart_me::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::tinder::tinder::tinder::tinder::Spidy::redjewel:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::atomical::heart_me::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:soabang::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::soabang:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:comp::FlyingTent::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::illuminat:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::heart_me::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:The_Devil::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::2017eyeball:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:pictograph::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::atomical::atomical::FlyingTent::FlyingTent::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::heartx::atomical::Spidy::Spidy::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::NZA2_Pentagram:
:FlyingTent::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::atomical::heart_me::FlyingTent::heartx::atomical::atomical::atomical::Spidy::heartx::atomical::atomical::atomical::Spidy::tinder::atomical::atomical::atomical::tinder::Spidy::Spidy:
:heartblue::FlyingTent::8bitheart::atomical::atomical::8bitheart::FlyingTent::FlyingTent::heart_me::heart_me::heart_me::heart_me::FlyingTent::heartx::heartx::heartx::heartx::Spidy::heartx::heartx::heartx::heartx::Spidy::tinder::tinder::tinder::tinder::tinder::Spidy::heartred:
------------ \__ ▄▂_........................................
.........[█|||███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄.............
..__▂▄▅█████████▅▄▃▂.......................
I█████████████████████]....................
.◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤........................
A LITTLE ABOUT ME
OFFICAL NAME
:3079demon:†Đℯ℣ℑℒ:slayawaycleaver:¯ \_(ツ)_/¯:NZA2_Pentagram::tinder::hammersickle:CCCP:hammersickle::reheart:
I Say :Stopnow: who do not give +rep in return:crossbikefront:
Love Awp:bbtgem:
I Love USSR
̶I̶ ̶R̶u̶s̶s̶i̶a̶n̶
‎I love my girlfriend : 3 https://steamcommunity.com/id/violent_ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ Slightly to the right ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ My telegram @DevilGuardian
I'm Really Fun
♓ Sign of the zodiac - fish ♓
☢I do not like fans of God, they preach a lie☢
☆I am Guardian Humbble-Bundle And Belongplay★
۞The USSR is the first country, because she did not believe in God۞
I'm into games and achievement
Nahui Syka Blyat
Никогда не доверяй своему другу \ Don't trust your friends
Achievement Showcase
27,795
Achievements
107
Perfect Games
77%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Guide
         ╭–––––––––––––––––––––––╮
          P ɪ x ᴇ ʟ GIF ᴀɴɪᴍᴀᴛɪON
         ╰–––––––––––––––––––––––╯

😹⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈⠈ Mʏ sᴍᴀʟʟ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪON⠈⠈⠈ 😽
       
       [url= http://
☚☢[Jefferson]☢☛ Jul 6 @ 8:10am 
───────▄▀▄─────▄▀▄───────
──────▄█░░▀▀▀▀▀░░█▄──────
──▄▄──█░░░░░░░░░░░█──▄▄──
─█▄▄█─█░░▀░░┬░░▀░░█─█▄▄█─
█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
█ 💗HAVE A GREAT WEEKEND! 💗 █
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
──▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄──
─█░░░█░░░░░░░░░░░▄▄░██░█─
─█░▀▀█▀▀░▄▀░░▄▀░░▀▀░▄▄░█─
─█░░░▀░░░▄▄▄▄▄▄░░██░▀▀░█─
──▀▄▄▄▄▄▀──────▀▄▄▄▄▄▄▀─
☚☢[Jefferson]☢☛ Jun 29 @ 3:07am 
    ..~*(✿)*~..  
  ....~*((_,»*¯*«*»*¯*«, _))*~....
────▄██▄──────────────██▄────
───▐█─▀▌───HAVE AN───▐▀─█▌───
────▀█▄────AWESOME────▄█▀────
█▄▄▄▄▄█▌───WEEKEND───▐█▄▄▄▄▄█
▐█████▀───────────────▀█████▌
   ''~((_,»*¯*«*»*¯*«, _))~''
    ''~¸(✿)¸~''
☚☢[Jefferson]☢☛ Jun 22 @ 3:45am 
∩――――∩
|| ∧ ヘ ||
||(* ´ ー`) Have a nice week ♥
|ノ^⌒⌒づ` ̄\
( ノ ⌒ ヽ \
\ || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
 \,ノ||―――――||

        (¯`v´¯)
        .`•.˯.•´
 ∧_∧    /
( ^ω^。)つ/
⊂ ノ
Rated and fav my new Artwork and Screenshot
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1714934344 (Artwork)
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1713307527 (Screenshot)
Cent71 Jun 13 @ 9:19am 
have a nice day ❤💛💙
☚☢[Jefferson]☢☛ Jun 7 @ 8:09am 
★  ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .   . °☆ . ● ¸ .  ★ ° . • ○ ° ★ .    * . ☾ ° ¸.* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ °
      ~HAVE A NICE DAY, MY FRIEND!~
☚☢[Jefferson]☢☛ May 31 @ 5:49am 
╭ ╯╭╯╭╯
███████ ═╮
█☆★☆★█ ▏ ▏
███████ ═╯
◥█████◤ Have a nice weekend !