เหรียญตรา BioShock Infinite
Slate's Trooper
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 29 ธ.ค. 2014 @ 9:16am
Boys of Silence
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Elizabeth
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Fireman
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Handyman
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Lutece Twins
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
Motorized Patriot
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Songbird
7 จาก 7 ในชุดที่ 1