Huy hiệu The Elder Scrolls V: Skyrim
Iron
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 28 Thg08, 2014 @ 4:05am
Azura
1 trong 8, sê-ri 1
Nordic Ruins
2 trong 8, sê-ri 1
Mehrunes Dagon
3 trong 8, sê-ri 1
Daedric Warrior
4 trong 8, sê-ri 1
Talos
5 trong 8, sê-ri 1
Draugr Deathlord
6 trong 8, sê-ri 1
Troll
7 trong 8, sê-ri 1
Wispmother
8 trong 8, sê-ri 1