เหรียญตรา The Elder Scrolls V: Skyrim
Iron
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 28 ส.ค. 2014 @ 4:05am
Azura
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Nordic Ruins
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Mehrunes Dagon
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Daedric Warrior
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Talos
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Draugr Deathlord
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Troll
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Wispmother
8 จาก 8 ในชุดที่ 1