Úroveň 20 XP 3,233
67 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky