เลเวล 11 XP 1,266
134 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา