เลเวล 65 XP 24,788
412 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 66
เหรียญตรา