เลเวล 10 XP 1,050
150 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา