เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
40 of 70 (57%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ::


รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 29 มี.ค. @ 7:37pm

Ruler of the Trident

Complete the Fall of the Trident campaign
ปลดล็อค 2 มิ.ย. @ 9:17am

Ruler of Atlantis

Complete the New Atlantis campaign
ปลดล็อค 1 มิ.ย. @ 10:21am

Ruler of Gold

Complete the Golden Gift campaign
ปลดล็อค 30 มี.ค. @ 1:27pm

Ruler of Knowledge

Complete the Learn to Play campaign
ปลดล็อค 31 มี.ค. @ 6:53am

Master of Conquest

Be victorious in 10 Conquest games
ปลดล็อค 4 ส.ค. @ 9:49am

Commander of Loki

Lead Loki to victory 10 times!
ปลดล็อค 4 ส.ค. @ 9:49am

Foe of Zeus

Defeat Zeus 10 times!
ปลดล็อค 13 ส.ค. @ 5:51am

Foe of Hades

Defeat Hades 10 times!
ปลดล็อค 19 ส.ค. @ 5:08am

Foe of Ra

Defeat Ra 10 times!
ปลดล็อค 18 ส.ค. @ 11:35am

Foe of Isis

Defeat Isis 10 times!
ปลดล็อค 9 ส.ค. @ 1:52pm

Foe of Set

Defeat Set 10 times!
ปลดล็อค 30 ก.ค. @ 3:52pm

Foe of Thor

Defeat Thor 10 times!
ปลดล็อค 7 ส.ค. @ 2:19pm

Foe of Odin

Defeat Odin 10 times!
ปลดล็อค 18 ส.ค. @ 10:40am

Foe of Loki

Defeat Loki 10 times!
ปลดล็อค 15 มิ.ย. @ 12:36pm

Foe of Kronos

Defeat Kronos 10 times!
ปลดล็อค 19 ส.ค. @ 8:07am

Foe of Oranos

Defeat Oranos 10 times!
ปลดล็อค 29 มี.ค. @ 9:56am

Foe of Gaia

Defeat Gaia 10 times!
ปลดล็อค 30 มี.ค. @ 1:29pm

Leader of the Fearless

Host 25 multiplayer games
ปลดล็อค 29 มี.ค. @ 9:03am

Remember the Fallen

Lose 5000 units in battle
ปลดล็อค 26 มี.ค. @ 1:56pm

Annihilation

Kill 10000 units in battle
ปลดล็อค 28 ก.ย. @ 6:42am

Time to Rebuild

Lose 1000 buildings in battle
ปลดล็อค 29 มี.ค. @ 9:26am

Demolition

Destroy 2000 buildings in battle
ปลดล็อค 29 มี.ค. @ 7:34pm

Creating a Masterpiece

Complete 10 Wonders
ปลดล็อค 15 มิ.ย. @ 12:21pm

Horror Unleashed

Complete 25 Titans
ปลดล็อค 24 มี.ค. @ 10:51am

Stone and Steel

Complete 100 Fortress type buildings
ปลดล็อค 6 ต.ค. @ 7:05am

Defeat the Squad

Defeat 2 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 6 ต.ค. @ 5:36am

Defeat the Troop

Defeat 3 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 31 ส.ค. @ 6:41pm

Defeat the Platoon

Defeat 4 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 31 ส.ค. @ 1:33pm

Defeat the Company

Defeat 5 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 19 ส.ค. @ 1:30pm

Defeat the Battalion

Defeat 6 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 13 ส.ค. @ 5:51am

Defeat the Regiment

Defeat 7 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 15 มิ.ย. @ 12:36pm

Defeat the Brigade

Defeat 8 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 10 มิ.ย. @ 10:00am

Defeat the Division

Defeat 9 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 29 มี.ค. @ 9:56am

Defeat the Army

Defeat 10 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 9 มิ.ย. @ 6:14pm

Defeat the Horde

Defeat 11 AI opponents single handedly!
ปลดล็อค 23 มี.ค. @ 8:21pm

Hour of Alpacas

Participate in Alpaca Hour
ปลดล็อค 11 ส.ค. @ 6:22pm

Foe of Fu Xi

Defeat Fu Xi 10 times!
ปลดล็อค 4 ส.ค. @ 1:34pm

Foe of Nü Wa

Defeat Nü Wa 10 times!
ปลดล็อค 31 พ.ค. @ 8:26am

Foe of Shennong

Defeat Shennong 10 times!
ปลดล็อค 16 ก.พ. @ 8:07am

Ruler of Dragons

Complete the Tale of the Dragon campaignSupremacy Certified

Play 100 Supremacy games
12 / 100

Conquest Certified

Play 100 Conquest games
69 / 100

Lightning Certified

Play 100 Lightning games
6 / 100

Deathmatch Certified

Play 100 Deathmatch games
7 / 100

Treaty Certified

Play 100 Treaty games
13 / 100

Master of Supremacy

Be victorious in 10 Supremacy games
5 / 10

Master of Lightning

Be victorious in 10 Lightning games
1 / 10

Master of Deathmatch

Be victorious in 10 Deathmatch games
3 / 10

Master of Treaty

Be victorious in 10 Treaty games
6 / 10

Commander of Zeus

Lead Zeus to victory 10 times!
5 / 10

Commander of Hades

Lead Hades to victory 10 times!
3 / 10

Commander of Poseidon

Lead Poseidon to victory 10 times!
3 / 10

Commander of Ra

Lead Ra to victory 10 times!
2 / 10

Commander of Isis

Lead Isis to victory 10 times!
5 / 10

Commander of Set

Lead Set to victory 10 times!
2 / 10

Commander of Thor

Lead Thor to victory 10 times!
4 / 10

Commander of Odin

Lead Odin to victory 10 times!
2 / 10

Commander of Kronos

Lead Kronos to victory 10 times!
0 / 10

Commander of Oranos

Lead Oranos to victory 10 times!
0 / 10

Commander of Gaia

Lead Gaia to victory 10 times!
3 / 10

Foe of Poseidon

Defeat Poseidon 10 times!
9 / 10

One Among the Eager

Play 50 quickmatch games
0 / 50

Champion of the Community

Be victorious in 100 online games
43 / 100

One Among the Flock

Play 1000 online games
78 / 1,000

Aimless Wonderer

Play 100 random map games
19 / 100

Eradicator of the Machine

Be victorious against 100 AI opponents
65 / 100

Defeat the Soldier

Defeat 1 AI opponent single handedly!

Commander of Fu Xi

Lead Fu Xi to victory 10 times!
1 / 10

Commander of Nü Wa

Lead Nü Wa to victory 10 times!
5 / 10

Commander of Shennong

Lead Shennong to victory 10 times!
7 / 10