GERTY
RetroRaptor   Chester, Cheshire, United Kingdom (Great Britain)
 
 
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Someone's not counting (Twelve Bullets)
109 4 4
Trưng bày ảnh chụp
Commander Shepherd
311 30 19
Nhóm yêu thích
Dont be ashamed
497
Thành viên
14
Đang chơi
106
Trên mạng
11
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg08
94 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg08
158 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg06
SUSA 3 Thg08 @ 2:11pm 
Hi,Im spell collector and Im looking to buy spells with TF2 keys.Hear my offer pls
Kayosh 24 Thg07 @ 10:18am 
:csgohelmet:
N7Legion 9 Thg07 @ 11:36pm 
The ultimate memelord that I've ever seen
XavierX 6 Thg07 @ 9:22pm 
█████░░░░██████████████
█████░░░░██████████████
█████░░░░██████████████
█████░░░░█████░░░░░░░░░
█████░░░░█████░░░░░░░░░
███████████████████████
███████████████████████
███████████████████████
░░░░░░░░░█████░░░░█████
░░░░░░░░░█████░░░░█████
██████████████░░░░█████
██████████████░░░░█████
██████████████░░░░█████
Post this windmill on other profiles to keep steam properly air conditioned
Yako 26 Thg03 @ 5:25pm 
Hi pls how did you get the Dark Future from Cyberpunk ? pls