เลเวล 6 XP 647
53 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา