Úroveň 6 XP 647
53 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky