Baka Gaijin
Bret   United States
 
 
Admin of Planet Wisp, and Tsundere (if removed I don't remember you or you aren't in planet wisp)
Twitter
Anime list [myanimelist.net]
YouTube
Twitch [www.twitch.tv]

Email: baka gaijin japan at gmail DOT com
Birthday Nov. 10
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 27 phút trước
Nhóm yêu thích
Planet Wisp - Nhóm công khai
I'm gonna dedicate the rest of my life to forgetting it.
2,532
Thành viên
45
Đang chơi
655
Trên mạng
15
đang trò chuyện
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 19.8 giờ
It's like Skyrim but you Watch paint dry
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
7,114
Thành tựu
46
Trò chơi toàn vẹn
53%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Ears 25 Thg02 @ 8:08pm 
ew. dumb kid blind to Male Beauty
Satanael 23 Thg02 @ 8:06am 
FOOL
CupOfCoffee 28 Thg10, 2018 @ 8:57pm 
tomatot
Solaire the Streetwise 12 Thg03, 2018 @ 2:20pm 
you take that lewd avatar down right away or Ill report u to the internet police
soup 26 Thg08, 2017 @ 1:18am 
🅱🅰K🅰
[друг] TheDunkingHour 30 Thg07, 2017 @ 9:24pm 
▄▄▄▀▀▀▄▄███▄
░░░░░▄▀▀░░░░░░░▐░▀██▌
░░░▄▀░░░░▄▄███░▌▀▀░▀█
░░▄█░░▄▀▀▒▒▒▒▒▄▐░░░░█▌
░▐█▀▄▀▄▄▄▄▀▀▀▀▌░░░░░▐█▄
░▌▄▄▀▀░░░░░░░░▌░░░░▄███████▄
░░░░░░░░░░░░░▐░░░░▐███████████▄
░░░░░le░░░░░░░▐░░░░▐█████████████▄
░░░░toucan░░░░░░▀▄░░░▐██████████████▄
░░░░░░has░░░░░░░░▀▄▄████████████████▄
░░░░░arrived░░░░░░░░░░░░█▀██████