GRLoRz
dont know   Greece
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 39 giờ, 50 phút trước
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
12
Trùm đã chiến đấu
4

Điểm kinh nghiệm đạt được
3,823,763

Hoạt động gần đây

276 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg04
82 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg04
3.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg04