1,814 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Geometry Dash
Warrior
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 9 Thg07, 2017 @ 10:32am
Shiny
1 trong 8, sê-ri 1
The Steamy Baron
2 trong 8, sê-ri 1
The Battle Dragon
3 trong 8, sê-ri 1
Trinity
4 trong 8, sê-ri 1
I R Warp Drive
5 trong 8, sê-ri 1
RoboTop
6 trong 8, sê-ri 1
DJ Dash
7 trong 8, sê-ri 1
Dovahkiin
8 trong 8, sê-ri 1