เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
55 จาก 65 (85%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Place Camp Fire

Place a camp fire
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Camp Fire

Craft a campfire
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Collect Wood

Collect 100 Wood
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Stone Hatchet

ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Collect 200 Stone

ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Stone Pickaxe

ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place Sleeping Bag

Place a sleeping bag
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Collect 700 Wood

Collect 700 Wood
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Spear

Craft a wooden spear
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Sleeping Bag

Craft a Sleeping Bag
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Collect 30 Cloth

Collect 30 Cloth
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Building Plan

Craft a Building Plan
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Hammer

Craft a Hammer
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Construct Base

Construct a Base
ปลดล็อค 13 ส.ค. 2018 @ 8:37pm

Upgrade Base

Upgrade your base
ปลดล็อค 13 ส.ค. 2018 @ 8:38pm

Craft Wooden Door

Craft a Wooden Door
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Lock

Craft a lock
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place Wooden Door

Place a Wooden Door
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place Lock

Place a Lock
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Lock the Lock

Lock the Lock
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Tool Cupboard

Craft a Tool Cupboard
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place Tool Cupboard

Place a tool Cupboard
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Collect 50 Cloth

Collect 50 Cloth
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Hunting Bow

Craft a Hunting Bow
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Arrows

Craft some Arrows
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Kill an Animal

Kill an Animal
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Skin an Animal

Skin an Animal
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Burlap Headwrap

Craft a Burlap Headwrap
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Burlap Shirt

Craft a Burlap Shirt
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Burlap Pants

Craft Burlap Pants
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Equip Clothing

Equip 3 pieces of clothing
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Wooden Box

Craft a Wooden Box
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place Wooden Box

Place a Wooden Box
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Acquire 50 Low Grade Fuel

Acquire 50 Low Grade Fuel
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2018 @ 6:23am

Craft a Furnace

Craft a Furnace
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place a Furnace

Place a Furnace
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Collect 300 Metal Ore

Collect 300 Metal Ore
ปลดล็อค 13 ส.ค. 2018 @ 10:00pm

Craft a Machete

Craft a Machete
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Visit a Road

Visit a Road
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2018 @ 12:26am

Collect 65 Scrap

Collect 65 Scrap
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2018 @ 12:47am

Destroy 10 Barrels

Destroy 10 Barrels
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2018 @ 12:01am

Craft a Workbench

Craft a Workbench
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place a Workbench

Place a Workbench
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft a Nailgun

Craft a Nailgun
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft Nailgun Nails

Craft Nailgun Nails
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Research an Item

Research an Item
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Craft a Research Table

Craft a Research Table
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Place a Research Table

Place a Research Table
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Glutton

Completely fill your food bar
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Sealbreaker

Completely fill your hydration bar
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Giddy Up!

Ride a horse for 1km
ปลดล็อค 7 ก.ย. 2019 @ 9:26pm

Something of a scientist myself

Kill 5 Scientists
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2020 @ 3:51am

First Notes

Play your first instrument
ปลดล็อค 2 ม.ค. 2020 @ 9:03pm

Musical Maestro

Play every instrument
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pm

Getting the band together

Join a team of at least 4 people where everyone has instruments equipped
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 9:27pmCool Kids Club

Be in a team where every team member is riding a Boogie Board or Inner Tube (minimum 4 members)

Paparazzi

Take a photo of another player

Radical

Splash another player with a Water Pistol while that player is irradiated

Soaked

Soak another player above the damage threshold using a water gun.

Liquidator

Get a kill using a water gun.

No Pressure

Get a kill with a super soaker pumped at the lowest pressure.
+4

คงเหลือ 4 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว