Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
55 από 65 (85%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 

Place Camp Fire

Place a camp fire
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Camp Fire

Craft a campfire
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Collect Wood

Collect 100 Wood
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Stone Hatchet

Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Collect 200 Stone

Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Stone Pickaxe

Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place Sleeping Bag

Place a sleeping bag
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Collect 700 Wood

Collect 700 Wood
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Spear

Craft a wooden spear
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Sleeping Bag

Craft a Sleeping Bag
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Collect 30 Cloth

Collect 30 Cloth
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Building Plan

Craft a Building Plan
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Hammer

Craft a Hammer
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Construct Base

Construct a Base
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Αυγ 2018 στις 20:37

Upgrade Base

Upgrade your base
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Αυγ 2018 στις 20:38

Craft Wooden Door

Craft a Wooden Door
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Lock

Craft a lock
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place Wooden Door

Place a Wooden Door
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place Lock

Place a Lock
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Lock the Lock

Lock the Lock
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Tool Cupboard

Craft a Tool Cupboard
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place Tool Cupboard

Place a tool Cupboard
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Collect 50 Cloth

Collect 50 Cloth
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Hunting Bow

Craft a Hunting Bow
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Arrows

Craft some Arrows
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Kill an Animal

Kill an Animal
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Skin an Animal

Skin an Animal
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Burlap Headwrap

Craft a Burlap Headwrap
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Burlap Shirt

Craft a Burlap Shirt
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Burlap Pants

Craft Burlap Pants
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Equip Clothing

Equip 3 pieces of clothing
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Wooden Box

Craft a Wooden Box
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place Wooden Box

Place a Wooden Box
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Acquire 50 Low Grade Fuel

Acquire 50 Low Grade Fuel
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Αυγ 2018 στις 6:23

Craft a Furnace

Craft a Furnace
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place a Furnace

Place a Furnace
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Collect 300 Metal Ore

Collect 300 Metal Ore
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Αυγ 2018 στις 22:00

Craft a Machete

Craft a Machete
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Visit a Road

Visit a Road
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Αυγ 2018 στις 0:26

Collect 65 Scrap

Collect 65 Scrap
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Αυγ 2018 στις 0:47

Destroy 10 Barrels

Destroy 10 Barrels
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Αυγ 2018 στις 0:01

Craft a Workbench

Craft a Workbench
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place a Workbench

Place a Workbench
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft a Nailgun

Craft a Nailgun
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft Nailgun Nails

Craft Nailgun Nails
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Research an Item

Research an Item
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Craft a Research Table

Craft a Research Table
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Place a Research Table

Place a Research Table
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Glutton

Completely fill your food bar
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Sealbreaker

Completely fill your hydration bar
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Giddy Up!

Ride a horse for 1km
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2019 στις 21:26

Something of a scientist myself

Kill 5 Scientists
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Μαρ 2020 στις 3:51

First Notes

Play your first instrument
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2020 στις 21:03

Musical Maestro

Play every instrument
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27

Getting the band together

Join a team of at least 4 people where everyone has instruments equipped
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιαν 2020 στις 21:27Cool Kids Club

Be in a team where every team member is riding a Boogie Board or Inner Tube (minimum 4 members)

Paparazzi

Take a photo of another player

Radical

Splash another player with a Water Pistol while that player is irradiated

Soaked

Soak another player above the damage threshold using a water gun.

Liquidator

Get a kill using a water gun.

No Pressure

Get a kill with a super soaker pumped at the lowest pressure.
+4

4 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν