Úroveň 11 XP 1,203
197 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky