GDMFSOB81
Johan   Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
The legend...
2
Trò chơi yêu thích
32
Giờ đã chơi
45
Thành tựu

Hoạt động gần đây

3.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg06, 2021
4.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg06, 2021
3.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg06, 2021
Revadike 26 Thg12, 2017 @ 6:27pm 
♥〃´`)
 ,·´ ¸,·´`)
 (¸,·´ (¸*♥Merry Christmas &
     Happy New Year ♥〃´`)
          ,·´ ¸,·´`)
          (¸,·´ *♥
Revadike 24 Thg12, 2017 @ 5:24pm 
……………¨♥*✫♥,
………,•✯´………´*✫
…….♥*…………….. __/\__
…….*♥……………….*-:¦:-*
…¸.•✫…………..……/ .•*•.\
…~`,`~………………… |
¸….✫…………………. *•*
´¸…*♥..´¸……………*♥♫♥ *
´¸¸♥*………………..✯•♫•♥ •*
´¸.•✫ ….………….. *♥•♫•♫♥*
~`,`~….…………. ✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`…….………. *♥☺♥•♥•☺♥*.
●/ ……….……..✯♥•♥♠♫♥#♥•♥ *..
/ ▌……….……*♥♫•♥♫•♥♫♥ •♫♥*
/ \…………………… ╬╬╬╬
.................................Merry
╔═╗╗─╔╔╗─╦╔═╗╔╦╗╔╦╗╔╗╔═╗
║──╠═╣╠╩╗║╚═╗─║─║║║╠╣╚═╗
╚═╝╝─╚╝─╩╩╚═╝─╩─╝╩╚╩╩╚═╝
dragonfly59 25 Thg11, 2017 @ 6:42am 
+rep Very good trader :-)
Vicsene 8 Thg11, 2017 @ 8:58am 
+rep good trader :]
JoZ3 29 Thg09, 2017 @ 6:38am 
+Rep, great trader, recommended!!! A++

Thanks for trade :)
DrR0Ck 4 Thg08, 2017 @ 1:45pm 
Thanks for a smooth trade! Recommended trader. +REP :bpcharge: