Tyrone Biggums
Suck Dick
 
 
Information saknas.
Online just nu
Flera registrerade VAC-avstängningar | Info
2342 dag(ar) sedan senaste avstängning
Fukt9 14 maj @ 19:26 
███╗░░░██╗██╗░██████╗░░██████╗░███████╗██████╗
████╗░░██║██║██╔════╝░██╔════╝░██╔════╝██╔══██╗
██╔██╗░██║██║██║░░███╗██║░░███╗█████╗░░██████╔╝
██║╚██╗██║██║██║░░░██║██║░░░██║██╔══╝░░██╔══██╗
██║░╚████║██║╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗██║░░██║
╚═╝░░╚═══╝╚═╝░╚═════╝░░╚═════╝░╚══════╝╚═╝░░╚═╝
need friends in seattle 3 jan @ 0:50 
happy new year (─‿‿─)
need friends in seattle 30 dec, 2017 @ 23:58 
:lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis:
:lis::wom::wom::wom::wom::wom::wom::wom::wom::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::D::D::D::D::D::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::D::D::D::D::D::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::D::D::D::D::D::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::D::D::bernie::D::D::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::D::D::D::D::D::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::D::D::D::D::D::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::SFPig::wom::lis:
:lis::wom::wom::wom::wom::wom::wom::wom::wom::wom::lis:
:lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis::lis:
Happy New Years Everyone! :woodle:
✪ | XICO | TRADE 7 sep, 2017 @ 12:19 
ADD ME FOR TRADE
✪ | XICO | TRADE 5 sep, 2017 @ 21:31 
are you there?
✪ | XICO | TRADE 5 sep, 2017 @ 17:15 
Bro can u add me? thats a deal I mean Idk why u remove me :)