เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
4 จาก 20 (20%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 1 มี.ค. 2015 @ 6:58pm

There May Be Hope

Have your first successful date with a girl.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2015 @ 9:51pm

V-card Revoked

Spend the night with a girl for the first time.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2015 @ 9:51pm

Pickup Artist

Spend the night with a girl within 4 days.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2015 @ 9:57pm

DTF: Date the Fairy

Unlock the secret character Kyu.Truest Player

Spend the night with the goddess of love.

Alpha

Give Kyu ALL the pairs of panties after she asks for them.

Alpha Champ

Successfully complete 5 dates while in Alpha Mode.

Alpha Master

Successfully complete 10 dates while in Alpha Mode.

Pickup Legend

Spend the night with ALL the girls within 18 days.

Smooth as F*ck

Spend the night with ALL the girls without failing a single date.

Sobriety

Spend the night with ALL the girls without giving any of them an alcoholic drink.

Buying Love

Spend the night with ALL the girls without talking with any of them.

Lucky Loser

Spend the night with 3 girls without upgrading any of your traits.

Quickie

Successfully complete a date with at least 20 Moves remaining.

Make the Move

While on a date, earn 2000 or more Affection in a single move.

Zero Life

Earn a 100% completion rate.

Money Bags

Max out both your Munie and Hunie.
+3

คงเหลือ 3 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว