76561197962433439
 
 
ถูกแบนการแลกเปลี่ยนอยู่ในขณะนี้