76561197962433439
 
 
Momentálně má zakázáno obchodovat