A Duck
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
4,985
Thành tựu
4
Trò chơi toàn vẹn
24%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
1,429
Giờ đã chơi
101
Thành tựu
Người sưu tập huy hiệu
Nhóm yêu thích
Sentinels of the Store - Nhóm công khai
Welcome to Sentinels of the Store
2,261
Thành viên
96
Đang chơi
664
Trên mạng
63
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

1.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
12.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
17.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
legobrainiac 7 Thg08, 2018 @ 3:37pm 
Best penguin on steam
vista 8 Thg12, 2016 @ 3:27pm 
-rep cheater
vista 8 Thg12, 2016 @ 3:27pm 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░╔═════════════╗
░█▀█░█▀█░█▀█░█▄░█░║░█░█░█░█░█▀▄░║
░█▀▀░█░█░█▀▄░█░▀█░║░█▀█░█░█░█▀▄░║
░▀░░░▀▀▀░▀░▀░▀░░▀░║░▀░▀░▀▀▀░▀▀▀░║
░░░░░░░░░░░░░░░░░░╚═════════════╝
⎛⎝TheWIndo⎠⎞ 3 Thg12, 2016 @ 1:33am 
++rep, very nice trader and nice guy ;)
reciffo 30 Thg9, 2016 @ 5:40am 
+rep! Fast and fair :steamhappy: Honest trader :emofdr:
lukqaz 7 Thg03, 2015 @ 9:03am 
+ rep fast trader