Fletch
Comment before adding
 
 
Done with trading
Comment why you're adding me or you won't be accepted.Đang trên mạng
$3,211,000 of cash trades to date!
Bots are currently offline and I no longer trade
Nhóm yêu thích
Fletch's BTC key bot - Nhóm công khai
Fletch's BTC key bot, Automatically buy & Sell keys via Bitcoin!
1,856
Thành viên
18
Đang chơi
170
Trên mạng
10
đang trò chuyện
Trưng bày ảnh chụp
Ruby | Sapphire: Made by Acid!
32 9 5
Trò chơi yêu thích
Vật phẩm muốn trao đổi
118
Vật phẩm đã sở hữu
3,881
Trao đổi đã thực hiện
10,911
Giao dịch tại chợ
Take a look in my inventory, odds are it's for sale!
Trưng bày thành tựu
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

953 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg01, 2019
843 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg11, 2017
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg01, 2015
MRABRBS 23 Thg10 @ 8:07am 
just wannted to add you bc i LOVE LOVE mincraft <3
maximus 15 Thg9 @ 2:12am 
Hey bro I used to do surveys in class in 2016 for like $2 worth of BTC and buy them off your bot. Hope you held and are rich now
$AKEWON 19 Thg07 @ 4:47am 
𝑯𝒆𝒚 𝒎𝒚 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅 𝒊 𝒊𝒏𝒗𝒊𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒐 𝒋𝒐𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒔𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 :) :space_money:
𝑨𝒏𝒅 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒘𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒇𝒖𝒍 𝒅𝒂𝒚 𝒐𝒇𝒄 :satan_seal:
https://steamcommunity.com/groups/mansoryxbrabus
$AKEWON 13 Thg07 @ 8:22am 
Hey my friend, how was your week-end ? Mine was great I hope yours too ! :redjewel:
Could you rate & fave this?
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2477487300

(っ◔◡◔)っ ♥ Best Regards :redjewel:
$AKEWON 12 Thg07 @ 3:55am 
𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑦 :whiteward:
$AKEWON 11 Thg07 @ 5:43am 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:superpoint::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::superpoint:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ signed by "Akewon
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 宇宙神
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀:rep2:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:superpoint::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline::wline: