Η λίστα αντικειμένων του Freddie είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.