เหรียญตรา Sapper's bad dream
BOMB 1
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 11 ก.ย. 2017 @ 6:29am
BOMB
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Silhouette
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
eye
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Mask
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Door
5 จาก 5 ในชุดที่ 1