เลเวล 26 XP 5,010
90 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 27
เหรียญตรา