Úroveň 26 XP 5,010
90 XP pro dosažení 27. úrovně
Odznaky