9.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu cao cấp Defy Gravity
Isaac Newton
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 1:12pm