Úroveň 107 XP 62,813
987 XP pro dosažení 108. úrovně
Odznaky