3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
0.0 ώρες σε 2 εβδομάδες / 509.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Οκτ 2015 στις 9:54

I thought claptrap would be the villain :(
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία