เลเวล 20 XP 3,166
134 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา