Úroveň 20 XP 3,166
134 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky