Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
8 of 13 (62%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 12 Thg03, 2016 @ 7:19am

Streets Ahead!

Clear 100 columns
Mở khóa vào 12 Thg10, 2017 @ 12:51pm

You're Fired!

Clear a building with a value of -8
Mở khóa vào 12 Thg10, 2017 @ 2:21pm

You did good, kid

Get 2 stars on all campaign levels
Mở khóa vào 13 Thg10, 2017 @ 12:39am

Tourist Magnet

Build 20 landmarks
Mở khóa vào 12 Thg03, 2016 @ 4:10am

One Day At A Time

Unlock your first card
Mở khóa vào 13 Thg10, 2017 @ 1:00am

Industrious

Create 100,000 jobs
Mở khóa vào 12 Thg10, 2017 @ 12:34pm

Homes For All!

House 25,000 people
Mở khóa vào 12 Thg03, 2016 @ 12:41pm

Come At Me

Play versus mode for the first timeYou're Hired!

Clear a column with a total value of 50+

Sense of Achievement

Get 3 stars on all campaign levels

Key To The City

Unlock all cards

Mayfair

Clear a building with a value of 50+

Penthouse

Clear a building with a value of 99