Raposo
RaposOwO   Brazil
 
 
       ._          _.
     |  \  \ \_/ /  / |
      \ /            \ /
   _ | _   v    v  | _
 = .    =    _* =     =
      \ = _____ = /
           /_     _\
         | = ww =\- - . .
        |  |         |  |     _ \ .
       _\ | _    _ | /     >    \
      / / ___\ /___ \ / \        \
                                \. __.-.|
Artwork Showcase
☕ UωU
------------------------------------------
:TFT_fox:
Completionist Showcase