เลเวล 6 XP 612
88 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา