Úroveň 6 XP 612
88 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky