NFrost51 | cs.money
NFrost51 | 😕🔫   Indonesia
 
 
Please Read My Info Box Before You Add Me

Iꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴛʀᴀᴅᴇ ᴊᴜsᴛ sᴇɴᴅ ᴍᴇ ᴀɴ ᴏꜰꜰᴇʀ , ᴅᴏɴᴛ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ
Currently Online
 
       ▐│ WELCOME TO PROFILE.EXE │▌
  ╱                   ╲
     ╭—————————————|—————————————╮
      :savedisk: Iɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ :hacknetbars:
      • Kɴᴏᴡɴ ᴀs : Nɪᴋᴏ, Nɪᴄᴋ, Nɪᴋᴏʟᴀɪ, Fʀᴏsᴛ, Hᴀɴ,
      • Lɪᴠɪɴɢ ɪɴ Iɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ
      • Mᴇᴍʙᴇʀ ᴏꜰ G-SEM
      • Fᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ Bᴀɴᴅ / Sɪɴɢᴇʀ : ED3N & AWOLNATION
      • Fᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ Gᴇɴʀᴇ : Aʟᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴠᴇ Rᴏᴄᴋ / Iɴᴅɪᴇ Pᴏᴘ
      • Mᴀxɪɴᴇ Cᴀᴜʟꜰɪᴇʟᴅ Sᴋʏᴇ Cʀᴀɴᴅᴀʟʟ ɪs ᴍʏ ᴡᴀɪꜰᴜ
      • Pʀᴏᴜᴅ Oᴡɴᴇʀ Oꜰ A Gᴏʟᴅ Pɪᴄᴋ'ᴇᴍ Tʀᴏᴘʜʏ
     ╰—————————————|—————————————╯
  │          ◯          │
     ╭—————————————|—————————————╮
      :47_thumb_up: Bᴇꜰᴏʀᴇ Yᴏᴜ Aᴅᴅ Mᴇ :insfist:
      • Lᴇᴀᴠᴇ A Cᴏᴍᴍᴇɴᴛ Bᴇꜰᴏʀᴇ Yᴏᴜ Aᴅᴅ Mᴇ
      • Mᴜsᴛ Bᴇ Lᴇᴠᴇʟ 5 Oʀ Hɪɢʜᴇʀ
      • Mᴜsᴛ Nᴏᴛ Hᴀᴠᴇ A Pʀɪᴠᴀᴛᴇ Pʀᴏꜰɪʟᴇ
      • Dᴏɴ'ᴛ Aᴅᴅ Iꜰ Yᴏᴜ Wᴀɴɴᴀ Tʀᴀᴅᴇ, Jᴜsᴛ Sᴇɴᴅ Mᴇ Aɴ Oꜰꜰᴇʀ
      • Dᴏɴ'ᴛ Sᴘᴀᴍ Gᴀᴍᴇ Iɴᴠɪᴛᴇs
      • Wᴏɴ'ᴛ Aᴄᴄᴇᴘᴛ Bᴇɢɢᴀʀs
     ╰—————————————|—————————————╯
  │          ◯          │
     ╭—————————————|—————————————╮
      :Wubs: Lɪɴᴋs :bashrahn:
      • Sᴛᴇᴀᴍ Tʀᴀᴅᴇ Lɪɴᴋ
      • Tᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv]
      • Tᴡɪᴛᴛᴇʀ
      • Aʟᴛ Aᴄᴄᴏᴜɴᴛ
      • Aʟᴛ Aᴄᴄᴏᴜɴᴛ #2
      • CSGO Sᴛᴀᴛs [csgo-stats.com]
      • Aᴄᴄᴏᴜɴᴛ Vᴀʟᴜᴇ [steamcalculator.com]
      • Sᴛᴇᴀᴍ Rᴇᴘ [steamrep.com]
     ╰—————————————|—————————————╯
  │          ◯          │
     ╭—————————————|—————————————╮
      :orwell_relationship: Gᴀᴍɪɴɢ Gᴇᴀʀ :hacknetcog:
      • Mᴏᴜsᴇ 1 : Lᴏɢɪᴛᴇᴄʜ G102 Pʀᴏᴅɪɢʏ
      • Mᴏᴜsᴇ 2 : Lᴏɢɪᴛᴇᴄʜ G300s
      • Hᴇᴀᴅᴘʜᴏɴᴇs : SADES B-POWER
      • Kᴇʏʙᴏᴀʀᴅ : NYK Pʀᴇᴍɪᴜᴍ K-07
      • Mᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ 1 : JIALONG Wᴏʀʟᴅ Mᴀᴘ Gᴀᴍɪɴɢ Mᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ
      • Mᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ 2 : Sᴛᴇᴇʟsᴇʀɪᴇs QCK
     ╰—————————————|—————————————╯
  ╲                   ╱
       ▐│ CLOSING PROFILE.EXE │▌
 
Achievement Showcase
4,147
Achievements
6
Perfect Games
34%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Guide
Created by - NOZAKI
11,279 ratings
This guide for those who would like to purchase the best anime backgrounds
Artwork Showcase
Mᴀxɪɴᴇ Cᴀᴜʟꜰɪᴇʟᴅ
794 611 248

Recent Activity

47 hrs on record
last played on Dec 10
100 XP
1,877 hrs on record
last played on Dec 9
4.5 hrs on record
last played on Dec 3
MKT76 3 minutes ago 
:cute::CA_gift::CA_gift::CA_gift::catpaw::cute::catpaw::CA_gift::CA_gift::CA_gift::cute:
:CA_gift::catpaw::ftfish::ftfish::CA_gift::first_star::CA_gift::ftfish::ftfish::catpaw::CA_gift:
:CA_gift::ftfish::orb::orb::ftfish::CA_gift::ftfish::orb::orb::ftfish::CA_gift:
:CA_gift::ftfish::orb::orb::orb::ftfish::orb::orb::orb::ftfish::CA_gift:
:sc_snowman::CA_gift::ftfish::orb::orb::orb::orb::orb::ftfish::CA_gift::sc_snowman:
:paiged15::catpaw::CA_gift::ftfish::orb::orb::orb::ftfish::CA_gift::catpaw::paiged15:
:sc_bag::CA_notme::catpaw::CA_gift::ftfish::orb::ftfish::CA_gift::catpaw::CA_notme::sc_bag:
:timbear::first_star::CA_lol::catpaw::CA_gift::ftfish::CA_gift::catpaw::CA_lol::first_star::timbear:
:cute::timbear::sc_bag::paiged15::catpaw::CA_gift::catpaw::paiged15::sc_bag::timbear::cute:
NiPER 23 hours ago 
:cigarette: :cigarette:
lensen[S] ♥ Dec 10 @ 5:08am 
:aegg::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::aegg::nonplussed_creep::yawning_creep::yawning_creep::aegg:
:mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::nonplussed_creep::nonplussed_creep::yawning_creep::yawning_creep:
:mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::nonplussed_creep::nonplussed_creep::yawning_creep:
:angry_creep::mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::nonplussed_creep::nonplussed_creep:
:aegg::angry_creep::mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep::blissful_creep::blissful_creep::aegg:
:aegg::aegg::angry_creep::mean_creep::mean_creep::happy_creep::happy_creep::aegg::aegg:
:aegg::aegg::aegg::angry_creep::mean_creep::mean_creep::aegg::aegg::aegg:
:aegg::aegg::aegg::aegg::angry_creep::aegg::aegg::aegg::aegg:
💕Koione Ken💕 Dec 10 @ 5:05am 
⠄⠄⢀⡋⣡⣴⣶⣶⡀⠄⠄⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⣿⣿⣿⢃⣤⣄⣀⣥⣿⣿⠄ ⠄⠄⢸⣇⠻⣿⣿⣿⣧⣀⢀⣠⡌⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⠄ ⠄⢀⢸⣿⣷⣤⣤⣤⣬⣙⣛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡍⠄⠄⢀⣤⣄⠉⠋⣰ ⠄⣼⣖⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⣿⣿⡷⠶⠶⢿⣿⣿⠇⢀⣤ ⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣥⣴⣿⡗ ⢀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠄ ⢸⣿⣦⣌⣛⣻⣿⣿⣧⠙⠛⠛⡭⠅⠒⠦⠭⣭⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠄ ⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠹⠈⢋⣽⣿⣿⣿⣿⣵⣾⠃⠄ ⠄⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠄⣴⣿⣶⣄⠄⣴⣶⠄⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄ ⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢻⣿⣿⣿⠄⣿⣿⡀⣾⣿⣿⣿⣿⣛⠛⠁⠄⠄ ⠄⠄⠄⠄⠈⠛⢿⣿⣿⣿⠁⠞⢿⣿⣿⡄⢿⣿⡇⣸⣿⣿⠿⠛⠁⠄⠄
KɪᴍWᴏʟᴠᴇ Dec 10 @ 1:21am 
      :corrupted_circle::corrupted_circle:   :corrupted_circle::corrupted_circle:
   :corrupted_circle:      :corrupted_circle:      :corrupted_circle:
   :corrupted_circle:               :corrupted_circle:
      :corrupted_circle:         :corrupted_circle:
         :corrupted_circle:   :corrupted_circle:
            :corrupted_circle:
𝘔𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘺 𝘣𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘺𝘰𝘶, 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶:TreepileHeart: