เลเวล 11 XP 1,290
110 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา