เหรียญตรา The Spirit Underneath
Ultimate Spirit Hunter
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 4 พ.ย. 2017 @ 7:08pm
(0)
Bones
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Loved one
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Hope
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
What hides in the dark
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Asylum
5 จาก 5 ในชุดที่ 1