Úroveň 83 XP 39,413
187 XP pro dosažení 84. úrovně
Odznaky