เลเวล 4 XP 413
87 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 5
เหรียญตรา