Úroveň 4 XP 413
87 XP pro dosažení 5. úrovně
Odznaky