Jaunuolis
Julius   Lithuania
 
 
About ME short and simple, nothing.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 55 phút trước
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
7,216
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
22%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
< >
Bình luận
steenbreker 30 Thg03, 2018 @ 3:33am 
+rep A very trustworthy and honest trader - enjoy the game & thanks! :steamhappy:
A$h Rivers 5 Thg03, 2018 @ 11:19am 
+rep, trustworthy guy:ppnotes:
Arrakis 25 Thg02, 2014 @ 12:14pm 
Thank you so much !!! :)