Úroveň 34 XP 7,694
306 XP pro dosažení 35. úrovně
Odznaky