.JSON Bright
Joshua Graham   Buenos Aires, Argentina
 
 
"Mortals are so predictable, and such terrible liars."

水・ 土 ・火 ・气
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 11 ngày trước
< >
Bình luận
Brann 14 Thg03, 2013 @ 9:59am 
pete