Dano
Dane   Western Australia, Australia
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 14 phút trước
Trò chơi yêu thích
638
Giờ đã chơi
81
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
1,403
Thành tựu
26%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày thành tựu
1,403
Thành tựu
26%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
3
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
4,755

Hoạt động gần đây

4.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
78 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
638 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg01
< >
Bình luận
pants 22 Thg07, 2019 @ 7:07am 
enjoying the game is sucks -dano
Siki 4 Thg06, 2019 @ 1:46am 
Signed by Siki =)
happy thoughts 29 Thg04, 2019 @ 10:09pm 
Signd by Tors :B1:
Drippay 13 Thg04, 2019 @ 10:24pm 
Drippay <3 :steammocking:
pants 8 Thg03, 2019 @ 4:48am 
░░░▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄
░░█░░░░░░░░░░░░█
░█░░░░░░░░░░░░░░█
█▀▀██▐███▀▀██▐████
█░░█▌████░░█▌█████
█░░░▀▀▀▀░░░░▀▀▀▀░█
█░░░░█░░░░░░░░█░░█
█░░░░░█░░░░░░█░░░█
░█░░░░░▀▀▀▀▀▀░░░█
░░█░░░░░░░░░░░░█
░░░▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀
It's COOL to be autistic!
Post this on the wall of an autistic friend and tell them how COOL they are
Hazor 4 Thg03, 2019 @ 10:02pm 
which one of u ugly ♥♥♥♥♥ reported