เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
22.4h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
51 จาก 58 (88%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 27 ก.พ. 2018 @ 7:02am

Double Kills Bronze

10 Double Kills.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2018 @ 9:48am

Double Kills Silver

50 Double Kills.
ปลดล็อค 10 มี.ค. 2018 @ 4:27am

Double Kills Gold

100 Double Kills
ปลดล็อค 23 มี.ค. 2018 @ 3:28pm

Double Kills Platinum

200 Double Kills.
ปลดล็อค 23 พ.ค. 2018 @ 6:20am

Double Kills Diamond

400 Double Kills.
ปลดล็อค 7 มี.ค. 2018 @ 11:32am

Champion Mastery I

1 Champion at Mastery 5.
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2018 @ 1:34pm

Champion Mastery II

2 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 19 มี.ค. 2018 @ 7:17pm

Champion Mastery III

3 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2018 @ 1:40pm

Champion Mastery IV

4 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2018 @ 2:48pm

Champion Mastery V

5 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 5 เม.ย. 2018 @ 8:54am

Champion Mastery VI

6 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 8 มิ.ย. 2018 @ 5:43am

Champion Mastery VII

7 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 14 มิ.ย. 2018 @ 2:41pm

Champion Mastery VIII

8 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2018 @ 7:25am

Champion Mastery IX

9 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 20 มิ.ย. 2018 @ 7:55am

Champion Mastery X

10 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 14 มี.ค. 2018 @ 6:40am

Survivor

Survive more than 50 battles with less than 10% health.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 9:44am

Boom Headshot

Land 5 headshots in a row without missing.
ปลดล็อค 6 มิ.ย. 2018 @ 2:48pm

Bronze Friends Forever

Play 5 hours with a player from your friends list in your party.
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2018 @ 3:38pm

Silver Friends Forever

Play 10 hours with a player from your friends list in your party.
ปลดล็อค 24 พ.ค. @ 2:16pm

Friends Forever Gold

Play 25 hours with a player from your friends list in your party.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 9:24am

Teamed Up Bronze

Play a match while in a party.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 11:21am

Teamed Up Silver

Play 10 matches while in a party.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2018 @ 9:59am

Teamed Up Gold

Play 20 matches while in a party.
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2018 @ 2:09pm

Teamed Up Platinum

Play 50 matches while in a party.
ปลดล็อค 18 ก.พ. @ 7:31am

Teamed Up Diamond

Play 100 matches while in a party.
ปลดล็อค 21 มี.ค. 2018 @ 4:41pm

Beta Player

Reach level 30 during the Paladins Beta.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 9:24am

Untouched

Win a match where the enemy team scored no points.
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2018 @ 2:18pm

Questions Later

Deal damage to every enemy champion in a match before any of them damage you.
ปลดล็อค 28 ก.พ. 2018 @ 4:26am

From The Grave

Kill an enemy champion after they had already killed you.
ปลดล็อค 28 ก.พ. 2018 @ 4:53am

Hard Carry

Kill more than 20 enemy champions in a single match.
ปลดล็อค 2 มี.ค. 2018 @ 9:08am

Well Trained

Complete the Paladins Tutorial.
ปลดล็อค 19 เม.ย. @ 12:37pm

Bounty Hunter

Kill an enemy player who is on a 15 killstreak or higher.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 9:24am

Counter-Air Defense

Kill a player in the air who is over 100 units above the ground.
ปลดล็อค 5 มี.ค. 2018 @ 5:42pm

Give 110 Percent

Get a killing blow after the round has ended.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 11:06am

Gone Spelunking

Die to an environmental hazard.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 11:21am

I Like Big Numbers

Deal more than 100,000 damage during a match.
ปลดล็อค 1 มี.ค. 2018 @ 10:59am

Master Collector

Unlock 100 Cards.
ปลดล็อค 28 ก.พ. 2018 @ 4:26am

Not Like This

Kill an enemy player while you are at or below 50 Health.
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 9:24am

Send Off

Kill a player with an environmental hazard.
ปลดล็อค 11 มี.ค. 2018 @ 8:33am

Sniper

Kill an enemy player from over 300 units away.
ปลดล็อค 16 มี.ค. 2018 @ 7:29am

A New Challenger

Unlock Ranked
ปลดล็อค 16 มี.ค. 2018 @ 10:54am

Bullet Sponge

Shield over 100,000 damage in a match
ปลดล็อค 8 มี.ค. 2018 @ 11:00am

Surgeon General

Heal over 100,000 health in a match
ปลดล็อค 27 ก.พ. 2018 @ 6:34am

This is My Style

Build your own custom loadout
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2018 @ 3:04pm

Battle Thirsty

Play over 300 matches
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2018 @ 10:05am

To the Victor go the Spoils

Earn over 500,000 Gold over your play history
ปลดล็อค 16 ก.ค. 2018 @ 9:53am

Millionaire

Earn over 1,000,000 Gold over your play history
ปลดล็อค 26 ก.พ. 2018 @ 10:46am

Unstoppable

Reach a 20 kill streak in a match
ปลดล็อค 2 มี.ค. 2018 @ 3:48pm

Big Spender

Spend over 100,000 Credits in the item store over all your matches
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 2:12pm

Witness to History

Have a Paladins account over 1 year old
ปลดล็อค 20 เม.ย. @ 9:46am

Variety is the Spice of Life

Have over 30 different champions at mastery level 10 or higherFriends Forever Platinum

Play 100 hours with a player from your friends list in your party.

Friends Forever Diamond

Play 250 hours with a player from your friends list in your party.

Last One Standing

Be the only player alive in a match.

Citizen of the Realm

Get a daily reward 7 days in a row

Pinnacle

Reach Master in Ranked

The Dedicated

Have over 30 different champions at mastery level 15 or higher

The Insane

Have over 30 different champions at mastery level 20 or higher